אמת

ח ו ב ו ת כ ל פ י ה א ד םצ ד ק ו : ע ר ר א ש ו ןש 72 יש אנשים העובדים שמונה שעות ביום ועושים מאמץ גדול לקרוא בערב כדי הם . הם אינם יכולים לטרוח לאמת את הדברים בספריות הגדולות . להשכיל מה הטעם . אין לנו זכות להאכילם דבר שקר . מאמינים לכתוב בספר כפשוטו הלוא הם אינם עובדים עבודה גופנית ? לטעון שהמחברים פועלים בתום לב אמצוהחברה מכלכלת אותם כדי שיהיה להם פנאי וכדי שית . שמונה שעות ביום בקר מסוטים של מסילת ברזל שיגרום לירידת רכבת מן הפסים . להימנע מטעות . לא יזכה לאהדה אם יטען כי פעל בתום לב מביש לסבול את קיומם של עיתונים שידוע לכול כי אף,על אחת כמה וכמה כותב לא יוכל להישאר בהם אלא אם כן יסכים לפעמים לסלף את האמת . ביודעין הוא יודע באופן . אך חוסר אמונו אינו מגן עליו,מון בעיתוניםלציבור אין א ומחלק את החדשות לשתי הקטגוריות,כללי שבעיתון יש אמיתות ושקרים . כך הוא מובל לידי הטעות . לפי העדפותיו,אם כי באקראי,האלה . הרי היא פשע,ידוע לכול שכאשר העיתונאות הופכת שם נרדף לארגון השקר מה יכול למנוע ענישה על פעילות שכבר . ענישהֿ שע זה אינו בראך חושבים שפ זהו ? ענישהֿ מניין נובעת תפיסה משונה זו של פשעים ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל