חופש דעה

ח ו ב ו ת כ ל פ י ה א ד םצ ד ק ו : ע ר ר א ש ו ןש 64 עליו לזכות,אך כשהוא פועל לבדו ובנפרד . של שלמות עומד תמיד לצד הרע . חסר לאדם דבר מה מהותי,שאם לא כן . בחירות עליונה שמורה,בתחום ההוצאה לאור,משום כך רצוי ליצור . כך גם בחברה בריאה אך באופן שיהיה מובן כי היצירות היוצאות לאור אינן,של חירות מוחלטת כאן יהיה . בשום מידה את המחברים ואינן מכילות שום עצה לקוראיםמחייבות טוב וראוי . אפשר להציג במלוא כוחם את כל הטיעונים בזכות מטרות רעות יהיה ידוע . כל אדם יוכל לכתוב בשבח מה שהוא מוקיע יותר מכול . להציגם ,יםברבים שיצירות כאלה לא נועדו להגדיר את עמדת המחברים כלפי בעיות החי לפירוט מלא ונכון של הנתונים הנוגעים,בעזרת מחקרים מקדימים,אלא לתרום החוק יבטיח שהוצאתן לאור לא תהיה כרוכה בסיכון מכל סוג שהוא . לכל בעיה . למחבר כלומר,פרסומים שתכליתם להשפיע על מה שמכונה דעת הקהל,לעומת זאת יות כפופים לאותן הגבלותמהווים מעשים וצריכים לה,למעשה על ניהול החיים אסור שיפגעו שום פגיעה בלתי לגיטימית בשום,במילים אחרות . ככל המעשים של החובות,מפורשת או משתמעת,ובעיקר אסור שיכילו שום שלילה,אדם . משעה שזכו חובות אלו להכרה רשמי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל