סדר

ח ו ב ו ת כ ל פ י ה א ד םצ ד ק ו : ע ר ר א ש ו ןש 56 כי בעדו אנו חשים את הנוכחות של משהו המקביל לחוכמה,את יפי העולם . וקתנו לטובשאנו מבקשים כדי לספק את תש יצירות אומנות יפות באמת הן דוגמה למכלול שבו גורמים,בדרגה פחותה . ליצירת יופי יחיד במינו,באופן שאין להבינו,עצמאיים מתלכדים שהיא אחת,תחושת החובות השונות נובעת תמיד מתשוקה לטוב,לבסוף ,הזוהתשוקה . מהעריסה עד הקבר,זהה לעצמה אצל כל אדם,קבועה,ויחידה לעולם אינה מאפשרת לנו להשלים עם סיטואציות,תוכנוֿ הפועלת תדיר בתוך אנו נעזרים בשקר כדי לשכוח . שבהן החובות אינן מתאימות זו לזו . שהסיטואציות האלה קיימות או נאבקים באופן עיוור כדי להיחלץ מהן וד יותרוע,ועוד יותר מכך ביפי העולם,ההתבוננות ביצירות אומנות אותנטיות יכולה לסייע לנו במאמץ לחשוב כל,מכך בטוב הבלתי ידוע שאנו שואפים אליו . אשר צריך להיות מטרתנו הראשונה,הזמן על הסדר האנושי ,העיוור,מחוללי האלימות הגדולים עודדו את עצמם במחשבה שהכוח המכני . מושל בכל היקום במחשבה שהכוחותנמצא עידוד גדול יותר,אם ניטיב מהם להביט בעולם מלוכדים לכדי אחדות,מצורפים לכדי איזון,העיוורים הרבים מספור מוגבלים . ומכנים אותו יו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל