4 צורכי הנפש

ח ו ב ו ת כ ל פ י ה א ד םצ ד ק ו : ע ר ר א ש ו ןש 54 זה או,ת במישרין לאדם מסויםכל החובות שאינן נוגעו . החיוניים של האדם . מושאן הוא דברים שתפקידם ביחס לבני האדם מקביל למזון,אחר אלא מפני שהוא מזון לבני,לא למען עצמו,אנו חבים כבוד לשדה חיטה . האדם משפחה,מולדת – יהיה אשר יהיה,אנו חבים כבוד לקולקטיב,באופן מקביל א בתור מזון למספר מסוים של נפשותאל,לא למען עצמו – או כל קולקטיב אחר . אנושיות החובה הזו מכתיבה באופן מעשי גישות שונות ומעשים שונים בהתאם . היא זהה לחלוטין לכל בני האדם,אך כשהיא לעצמה . לסיטואציות שונות . במיוחד היא זהה לחלוטין לאלה שהם מחוץ לקולקטיב . מכמה טעמים,ודדרגת הכבוד המגיע לקולקטיבים אנושיים גבוהה מא אפשר תמיד . איננו מוחלף,ואם הוא נהרס,כל קולקטיב הוא ייחודי,ראשית המזון שקולקטיב נותן לנפשם של . להחליף שק חיטה אחד בשק חיטה אחר . אין ביקום כולו דבר שישווה לו,החברים בו הוא מכיל מזון לא . הקולקטיב כבר מבקיע אל העתיד,משכיותוהבשל,שנית אלא גם לנפשם של מי שטרם נולדו ושיבואו לעולם,נפשם של החייםרק ל . במרוצת מאות השנים הבאות הוא כלי השימור . לקולקטיב יש שורשים בעבר,בשל אותה המשכיות,לבס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל