הצהרת אמונה

54ט י ו ט ת ה כ ר ז ה ב ד ב ר ה ח ו ב ו ת כ ל פ י ה א ד ם ,גם אם וירטואלית,והיכולת,השאיפה לטוב מוחלט השוכנת במרכז הלב מהווים יחד,לכוון את הקשב ואת האהבה אל מחוץ לעולם ולקבל משם טוב . המחבר אל המציאות האחרת כל אדם בלי יוצא מן הכלל,קשר בזכותו הוא מוצא . כל מי שמכיר במציאות האחרת הזו מכיר גם בקשר הזה . ל אדם בלי יוצא מן הכלל דבר מה מקודש שהוא מחויב לרחוש לו כבודבכ תהיה אשר תהיה . אין מניע אפשרי אחר לכבוד האוניברסלי לכל בני האדם מי שליבו נוטה לקיים,אמונה שאדם ראה לנכון לבחורֿ נוסחת האמונה או האי זרמי שכבוד זה . כבוד זה מכיר למעשה במציאות אחרת ממציאות העולם הזה . גם המציאות האחרת זרה לו,לו למעשה מושאים בלתי שווים מושכים בו את . מציאות העולם הזה מורכבת מהבדלים משחק נסיבות מסוים או כוח משיכה מסוים מציבים . הקשב במידה בלתי שווה בני,בשל נסיבות שונות והיעדר משיכה מסוים . לפני הקשב בני אדם מסוימים ,ואם הוא מכוון כלפיהם,הם חומקים מן הקשב . מוניםאדם אחרים נשארים אל . אין הוא מבחין בהם אלא כפרטים בתוך קולקטיב ,הקשב הנמצא במלואו בעולם הזה נתון כולו להשפעה של ההבדלים האלו . ואינו יכול להיות מוגן מפניה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל