1 האם אנו נאבקים למען הצדק?

ח ו ב ו ת כ ל פ י ה א ד םצ ד ק ו : ע ר ר א ש ו ןש 14 מתוך כך הניגוד בין הצודק לאפשרי בדברים המובאים אצל תוקידידיס מתבהר . מחפשים את התנאים להסכמה הדדית,כאשר יש לשני הצדדים כוח שווה . מאוד התנאים . אין מחפשים שיטה להשגת הסכמתו,כאשר אין למישהו יכולת לסרב אין מחפשים אלא את ; ם נבדקיםהמתאימים לאילוצים האובייקטיביים הם לבד . הסכמת החומר אין היא . לפעולה האנושית אין חוק או גבול מלבד המכשולים,במילים אחרות החומר מציב מכשולים הנקבעים על ידי . באה במגע עם מציאות אחרת מלבדם האדם עשוי להציב מכשולים באמצעות יכולת סירוב שלעיתים יש לו . מנגנונו . הוא אינו מהווה מכשול ולפיכך גם לא גבול,כאשר אין לו . ולעיתים אין לו . ביחס לפעולה ולמי שמבצע אותה אין לאדם הזה קיום לולא המכשולים . המחשבה מכוונת אל מטרתה,בכל פעם שישנה פעולה ילד רואה . לפעמים כך קורה . הייתה המטרה מושגת מייד עם הופעתה במחשבה וא חבוק בזרועותיה כמעט בטרם ידע שראהוה,את אימו ממרחק אחרי היעדרות ,הממוקדת תחילה במטרה,המחשבה,אך כאשר ביצוע מיידי אינו אפשרי . אותה . שמה לב באופן בלתי נמנע למכשולים מה שאינו . אין היא נעצרת,במָקום שאין מכשולים . היא שמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל