תוכן העניינים

חירות ועבודה,דיכוי : שער שני 97הקדמה לשער השני 18הרהורים על הסיבות לחירות ולדיכוי חברתי 1 38ביקורת המרקסיזם 59ניתוח הדיכוי 411תמונה תיאורטית של חברה חופשית 131מתווה של החיים החברתיים העכשוויים 041סיכום 341עבדותיתתנאי ראשון לעבודה לאֿ 2 קריאה וערך : לישישער ש 751הקדמה למסה על מושג הקריאה 951מסה על מושג הקריאה 1 461הקדמה למסה על מושג הערך 661מושג הערךהרהורים אחדים על 2 אחרית דבר 271לכתוב כדי לחיות,לחיות כדי לכתוב – סימון וייל : דניס שרביט 291גוף ועבודה – סימון וייל : אביעד חפץ 691בין חסד לדין – השאלה היהודית של סימון וייל : דניס שרביט  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל