דבֵקות

152דבקות על כן יראה לעצמו כל אדם לאמץ את קשב הניגונים לשִפעם המתגוון כעולמות עשירים ואחרים לאין סוף לתור אחר הניגון הניגון שלו המתעלה בקשב הניגון שיהפוך אותו לטוהר התכוונות נשמה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל