שתיקה

742שתיקה והמופלג שנאמר בזה הענין אמרו בתהלים : ה' ) תהלים סה, ב ( לָּהִה תְיָּמִּדֻ 4 'לְ פרושו : השתיקה אצלך היא השבח \\\ א, נט מורה הנבוכים רמב"ם, 942שתיקה בְּזֹאת הַקֹּדֶשׁאֶלאַהֲרֹןיָבֹא \ גטז,ויקרא  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל