קודש וחול

932קודש וחול אם אין דעת הבדלה מנין ? ירושלמי ברכות ה, א לו ע"ב  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל