מִצוָה

732מִצוָה לְכָל תִּכְלָה רָאִיתִי קֵץ רְחָבָה מִצְוָתְ 4 מְאֹד . תהלים קיט, צו  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל