צלם אלוהים

522צלם אלוהים צלם אלוהים שבו . נוש חונקת את פגיעה בחירות הא נוכל לומר שתביעת הצדק של שימור החירות ,האלוהיאתתב באשר הצלם מנ . שה היא נגזרת הקדוּ הוטיפוח להבחין בין עבודת ה׳ לעבודה זרה : אם הקדושה תובעת את החירותאפוא כך נדע . או אם חלילה היא מביאה לרמיסתה או למחיקתה, ומעדנת אותה . הוא הופך צלם ללא אלוהים,חופצןמ כאשר הגוף נותר ללא חירות הוא כאשר הצלם מתממש כאלוהי הוא דָּבֵק . כך,- העדן נסתבכה בכנפיו, והיא עזה כל- אבל רוח סערה הנושבת מגן שהמלאך שוב אינו יכול לסגרן . סערה זו הודפת אותו אל העתיד, פנה אליו את גבו, שהוא מַ ובאותה שעה מתגבהת ערימת ההריסות לפניו עד השמים . שאנו מכנים קידמה הוא הסערה הזאת . מה ולטר בנימין ט על מושג ההיסטוריה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל