תשוקה

322תשוקה . זה סוד העלאת המחשבות הזרות שלימד הבעש״ט אך העלאת הדחף אינה מייתרת או קוטעת את התמרת הדחף לצורך . האם ניתן לערער על התשתית הישותית הזאת של הכלכלה ? הגדולה של לוינס : התשוקה אינה ניתנת להעמדה על הדחף או על כאן תרומתו הצורך . התשוקה פונה לאינסוף שבאַחֵרוּת . התשוקה כרגע מוסרי סודקת את הצורך : התשוקה פתוחה ופותחת, הצורך מוגדר וכולא . התשוקה מזמינה את העודפות שתשטוף על פני הדחף והצורך . בכך מתגלית התשוקה כראשונית .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל