חירות

122חירות השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין פסחהגדה של  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל