מדינה

197 מדינה גדול,לויתןאותוזו היא יצירתו של ,כבוד ( ) אם נדבר ביתר יראת מוטבוא תמותה-אותו אל בן – אשר לו אנו חבים – [ האל האלמותי נתונים לחסותו של ] באשר אנו . תנווהגנמנו שלואת תומס הובס, ,120 פרק יז, עמ' לויתן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל