בריאה

591בריאה הָאָדָםאֶת אֱ הִים 'הוַיִּקַּח עֵדֶןבְגַןוַיַּנִּחֵהוּ וּלְשָׁמְרָהּלְעָבְדָהּ ב, טובראשית  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל