כוח ונגיעת החמלה

כוח 186 של משום שהאחר החברתי, בפניו, הוא הנשא המובהקתנאי מכונן למבט הנבואי, ים בהכרח מחוץ לסדר . האַחֵרוּת האלוהית ; האחרים, הגֵּר היתום והאלמנה, ניצב פני החלש והנדכא מצביעים על הדיכוי שעורך הסדר . ממשי ומסוים שאלה זו היא ניסוח פוליטי ? - כיצד עלינו להתייצב במרחב האונטו כאשר היא נשאלת בתוך המרחב הכלכלי, שבו ? 'אייכה' שאלה הראשונית הלש . הסבלכמושא של כוחהעצמי עשוי תדיר להיות מצומצם לגוף בלבד, בעירומו , נגרם לאדם כאשר מצבו סגר עליו . כשהחיים סוגרים עלינו ואין לנו אלא גופנו על הכלכלי . זו העבדותאז כלכלי . חיינו הועמדו תוך ה נתונים אנו לחלוטין ב כאשר אין לנו מה להציע מלבד חיינו כגופנו . הפוליטי הוא בהם והזנות, חיים ש הפוליטי נטמע בכלכלי, שעל הכלכלי . בה במידהחירות להתעלותה ההזדמנות של כלכלה טהורה כאשר ביטויו העליון הוא תביעת הגוף ותביעתלהפוליטי נהפך , בין בפוליטי וביןת הכלכלירבן הוא על כן הביטוי המובהק לקדימוּוהחיים . הק בןלהיות אזרח הוא להיות של המדיני . כישלוןמבטאבדת הממוסדת . הקורבן חירותתוקף הוחדלה להיות פעולה מ,רבןועל קאלא שאינה עומדת אזרחותחורין . כאןלשאלה המענהאינה שונה מהעבדות או הזנות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל