ייחוד

361ייחוד לחברייאש"ראמר תניא סמכא ? דחדבקיימא ניתיב אימתעד ( , קכוקיטתהלים ) שׂוֹת לַה' הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶך'עֵת לַעֲ'כתיב דחיקדחובאומאריזעיריןיומין יומאכלקאריכרוזא אינון זעיריןחקלאומחצדי כרמאבשולי ואינהו דיאות . כמהאזליןאתרלאןידעיןולאאשגחןלא אדראלביחברייא אתכנשו בידיכוןורומחיסייפישרייןמלובשין בתקוניכון אזדרזו ,ברגלין,בידין,בחיזו,בדעתא, בסוכלתנו ,בחכמתאבעיטא, ומותאחיידברשותיהלמאןעליכוןאמלכו דקשוטמליןלמגזר להו . ולמנדע להולמשמעוחדאן,להוצייתי עליונין דקדישימלין . . . לעילאזקפוואצבעןלר' שמעוןיהבוידין ויתבו אילניביני בחקלאועאלו צלותיהוצליר' שמעוןקם ואמרבגווייהויתיב בתוקפויידויישויחדכל לון ונסיב ידייהושוו ואמרפתח פתיחת האדרא רבא, ספר הזהר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל