המשנה

159 המשנה : אומר חנניה כפראישחלפתארבי בתורהועוסקיןשיושביןעשרה ביניהם שרויה שכינה . . . ? אחדאפילוןיִנַּומִ : שנאמר ימִשְׁתאֶירכִּזְאַרשֶׁאֲםקוֹמָּהַלכָבְּ" . ( , כאכשמות ) " י 4 תִּכְרַבֵוּ י 4 לֶאֵאבֹאָ ג, ואבות משנה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל