חדש

151חדש המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית המאורותברכת שלוש גישות יסוד לחורבן ולשואה 152 שלוש גישות יסוד לחורבן ולשואה : התכנסות, שיקום, תיקון  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל