שואה

931שואה אלהים בעינן וליכא בבלי בבא קמא פד ע"א  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל