סנֶה

129 סנֶה מָה אֲלֵיהֶםאֹמַר שמות ג, יג  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל