שונוּת

125 שונוּת וְכִסִּיתוֹעָרֹםתִרְאֶהכִּי תִתְעַלָּם אוּמִבְּשָׂרְ 4 נח, ז ישעיה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל