פנים

123 פנים כִּי א יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי שמות לג, כ  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל