צלם

121צלם תאוֹרְם לִדָאָל הָא אֶבֵיָּוַ א לורָקְיִּ – ה''מַ [ . . . ] םדָאָהָא לוֹרָקְר יִשֶׁל אֲכָוְ . מוֹא' שְׁ'הוּ בראשית ב, יט  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל