אטימות

701אטימות יםיקִרֵטקֵשְׁהַל הַר שֶׁפֶאֵהָידֵּכַּ Die Urnen der Stille sind leer , חֲשֵׁכָהפול צלאן Paul Celan, Finsternis 901אטימות ה לָמָשָׁנְּהַ לָעֳף פָּוּגּהַוְ הסָחוּ לָמָל עֲעַ סליחות כמנהג אשכנז, סיומת פסוקי דרחמי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל