מיניות ומגדר

69 מיניות ומגדר הָאָדָם בְּצַלְמוֹ- וַיִּבְרָא אֱ הִים אֶת אֹתוֹ בְּצֶלֶם אֱ הִים בָּרָא זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם ) בראשית א, כז ( נחמן ברישמעאל'ראמר הראשוןאדםאתה"הקבשבראבשעה גבים שני לוועשה ונסרו בראו אנדרוגינס . מיכןוגבייםמיכןגביים לקישבןשמעון'ראמר הראשוןאדםה"הקבשבראבשעה גבים שני לוועשה ונסרו בראופרצופיןדו . לנקבה וגבייםלזכרגביים ידפרשהתזריע, רבהויקרא  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל