גוף

76גוף יםהִ אֱ ! ךָּרֶחַשַׁה ! אֲתָּי אַלִאֵ ישִׁפְ נַ 4 ה לְאָמְצָ ירִשָׂבְ 4 לְהּמַכָּ ם . יִא מָ ף בְּיֵעָוְהיָּץ צִרֶאֶבְּ תהלים סג, ב  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל