שאלה

56שאלה אֱ הִים ה'וַיִּקְרָא הָאָדָםאֶל לוֹוַיֹּאמֶר אַיֶּכָּה ? ג, טבראשית  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל