מוות

36מוות וָאִירָא אָנֹכִי עֵירֹםכִּי וָאֵחָבֵא ג, יבראשית  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל