נקודה

61 נקודה כשעלה ברצונו יתברך שמו העולם . . . לברוא את האציל נקודה חתא , פרק א, ה ע"א עץ חיים, שער הכללים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל