אמונה והַאֲמָנָה

59 והַאֲמָנָהאמונה : נתיב גישה חילופי חשיבת המקור אינה צורה קלושה של סיבתיות . מהתרסה כלפי תביעת העולם למוחלטוּת ) חוסר ההבחנהנעת חשיבת המקור מוּ לִיּוּת ( . קָפָה לכֻבין הֲ לא נותר אלא – עולם, כפופת הוויהכפופת,מטיזציה היא כפופת ישותאם כל ת ן . יִלקרוא אַ ש . יֵּ נותו לַ פְן בִּיִמבקש לחצוב מקום לאַ ) כפי שעוד נראה ( השם המפורש זאת הנקודה שבה נאמץ את גילויו של הרמן כהן את ההוויה ואלוהים כאחת ; כאידאה המאפשרת לנו לחשוב קיום כעקומה אינסופית של התהוות . הים . ו אין מנוס מהכפילות יהו"ה אל בספר תולדות האדם  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל