אמונה

55 אמונה ,אחתעלוהעמידןחבקוקבא ב, ד ( ) חבקוקה'יֶחְיִתוֹ נָ מוּאֱבֶּיקדִּצַ'וְ : שנאמר ע"אכדמכותבבלי ר' נחמן בר' יצחק  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל