שיחות

14שיחות ואמרהקולבתיצאה הןחייםאלהיםדבריואלואלו הללכביתוהלכה חייםאלהיםדבריואלושאלומאחרוכי כמותן ? הלכהלקבועהללביתזכומה מפני היוועלובין שנוחיןמפני שמאיביתודברידבריהן ושונין לדבריהןשמאיביתדברישמקדימיןאלאעודולא ע"ביגעירוביןבבלי ר' אבא בשם שמואל תמונה 42 בתמונה . נמצאנו כלואים ולא יכולנו להשתחרר, כי היא שכנה בתוך הלשון שלנו, והלשון נראתה רק כחוזרת ומזכירה לנו אותה רחם-ללא לודוויג ויטגנשטיין, 115 חקירות פילוסופיות 34שיחות לְנַפְשֹׁתֵיכֶם מְאֹד וְנִשְׁמַרְתֶּם תְּמוּנָה . כָּלרְאִיתֶם א כִּי קוֹל שֹׁמְעִיםאַתֶּםדְּבָרִים זוּלָתִירֹאִים אֵינְכֶםוּתְמוּנָה קוֹל ד, טו, יבדברים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל