מילה

13מילה [ . . . ] ם נתיבות פליאות חכמה חקק יה יבשלושים ושתי וברא את עולמו בשלושה ספרים : בסֵפר וסְפר וסִיפור . א, א ספר יצירה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל