כניסה

אֶת פָּנֶי אֲבַקֵּשׁ 10 שבהכרח אין לי גישה ישירה אליהם . משם אני דובר וכל ,המשוקעות בדיבורי דיבור על דיבורי עדיין ייערך ממקום זה . יה בבחינת דיבור חי,השיחה היא על כן מכוננת את אפשרות דיבור האמונה שיה אלא מבקש לחרוג חריגת, דיבור שאינו משחזר וממחזר את שכבר נאמר ונחשב תו המוחלטת של האלוה . רוּחֵ אמונה אל עבר אַ חיבור תיאולוגי המבקש לשתף בלבטי אמונה ובפריצת דרכיה חייב להיות אפוא הוא הזמנה לשיחה כשם שהוא חייב אף לתעד שיחות שהיו ואשר נמשכות . אך הוא מבקש ; רפלקטיבי בלבדאו . חיבור תיאולוגי אינו מתבונן יותר מכך נתבע ל לנתב את עצם החרגת המחשבה . בכך מתחרה הוא אף על השפה הדתית . הדיבור יעקב, – ( כח, יא ) בראשית'וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם כִּי בָא הַשֶּׁמֶשׁהחי הוא אירוע : ׳ לות ממולדתו כדי להגיע למקום שבו יתגלו אליו מלאכיגְ כמו אברהם, נאלץ לִ נמנע,-, ואולי באופן בלתיהים העולים ויורדים בסולם העולם . ההחרגה היאוהאל . , לאירוע הפותחה לפגיעה במקוםוהתקו חיבור תיאולוגי מבקש אפוא להיות אירוע שיחה שהוא דיבור חי, דיבור שלא לתהות על חזית העולם, בבקשנו את אלוהינו ,קוראגם רק מאפשר התבוננות אלא כפי שהיה מוכר לנו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל