אֶת פָּנֶיךָ אֲבַקֵּשׁ

מנחם לורברבוים שׁ אֲ בַ קֵּ נֶ יך À אֶ ת פּ À מנחם לורברבוים שׁ אֲ בַ קֵּ נֶ יך À ת פּ À על העטיפה : Solar eclipse ( 1999 ) , by Luc Viatour עיצוב הסדרה והעטיפה : יעל בר�דיין מנחם לורברבוים אֶת פָּנֶי אֲבַקֵּשׁ סדרה חדשה• פרשנות ותרבות אבי שגיאבעריכת : המערכתחברי דוד אוחנה, פיני איפרגן, אדם אפטרמן, עמנואל ברמן, טובה הרטמן, דרור ינון, מנחם לורברבוים, דורית למברגר, אבידב ליפסקר, מנחם מאוטנר, רון מרגולין, רונית עיר-שי, אריאל פיקאר, תמר קרון, רות רונן, חיזקי שוהם, דב שוורץ, אלי שיינפלד פרשנות ותרבותנים פָּ אבי שגיאטובה הרטמן ובעריכת חברי המערכת : דוד אוחנה, פיני איפרגן, אדם אפטרמן, מרק ברטלר, דרור ינון, שרית לארי, מנחם לורברבוים, דורית למברגר, רון מרגולין, ורד סקל, רונית עיר-שי, אריאל פיקאר, חיזקי שוהם, דב שוורץ, אלי שיינפלד מנחם לורברבוים אֶת פָּנֶי אֲבַקֵּשׁ הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן A ירושלים  כרמל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל