תקציר באנגלית

Б א w ש נ נ ג ג ק פ s ק ק Д б s G G f a a v h E B d x x M e o ب ج k ع ـ ق ق ـ ة ة ג ק B x M ب ـ ي ד ד ב Q קה ע 重 大 体 四 点 見 א Б w פ s נ s Д ع ד ד ב ה ע ט 点 Б Б א א א ש ש w w נ נ נ נ ג ג ג s s פ מ פ ק k ק ק ק ק б б Д Д Д s s s GG G G f f f f f a a a a a a aa v v h h h E E E B k k x x x x x z x M M e e e o o o oo o ب ج k ع ع ع ع ق ـ ـق ـق ـق ـ ق ـ ق ـق ة ة ة ة ة ة ש ג ק B x M ب ـ ي ـ ي ד דד ד ד ד ד ד ב ב ב ב Q ה ה ה ה ה ק ק ק ק ע ע ע ע 重 大 重 重 重 体 み 沖 み み 体 み 沖 沖 四 y 点 点 見 見 見 Б Б א w s s נ s פ פ ה פ s f Д ع צ ד ד ד ב ה ע ע 点 ב ס פ ר : ה ש י ח ש ל ה מ ו דר נ י ז ם ע ל ה ה י ס ט ו ר יה ש ל ה ס פ ר ו ת מוצא השיח האקולוגי על התרבות : השיח האקלימי על התרבות ; גרגורי בייטסון והאקולוגיה של הרוח העקרונות ומונחי היסוד של השיח האקולוגי על הספרות : עקרונות השיח האקולוגי על הספרות ; מונחי היסוד של השיח האקולוגי על הספרות : 'הטעם הממוצע' ו'אזורי ההיסוס' של הטקסט הספרותי ; מה זה ׳נקי׳ ? או מחשבה אנטי - קינונית : אקואתיקה , אקומיתולוגיה , אקוקריטיציזם והשיח הביקורתי על הספרות קריאות אקולוגיות בספרות הע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן