מקורות

210 | אקולוגיה של ספרות אלחנני, אבא ׳על חשיבותה של הבינוניות ( באדריכלות ) ׳, ׳תרבות וספרות׳, הארץ ( 8 ביולי, 1966 ) . אלטמן, ש״צ ׳תורת האקלימים לר׳ יהודה הלוי׳, מלילה א ( תש״ד ) , עמ׳ 1 - 17 . אפלפלד, אהרן מסות בגוף ראשון , ירושלים : הספרייה הציונית, תשל״ט . —, מכוות האור , תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תש״ם . —, סיפור חיים, תל-אביב : כתר, תשנ״ט . —, מכרה הקרח , תל-אביב : כתר, 1997 . —, כל אשר אהבתי , ירושלים : כתר, 1999 . —, פתאום אהבה , ירושלים : כתר, 2003 . —, אל ארץ הגומא , גבעתיים : כנרת, זמורה ביתן, 2009 . ביאליק, חיים נחמן דברים שבעל פה , כרך ב, תל-אביב : דביר, תרצ״ה . —, ׳טעות נעימה׳, דברי ספרות , תל-אביב : דביר, 1954 . —, ׳שירתנו הצעירה׳, כל כתבי ח״נ ביאליק , תל-אביב : דביר תשכ״ה . בן-גריון, עמנואל רשות היחיד : מיכה יוסף ברדיצ׳בסקי בעשרים שנותיו האחרונות , תל-אביב : רשפים, תש״ם . בנימין, ולטר בודלייר ( תרגם מגרמנית טוביה ריבנר ) , תל-אביב : ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד, תש״ן . —, ׳אדוארד פוקס, האספן וההיסטוריה׳, מבחר כתבים, ב : הרהורים ( תרגם דוד זינגר ) , תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן