הסדק או פרוייקט סימון הגנום היהודי

קריאות אקולוגיות בספרות העברית | 181 המתח הפנימי הזה שבין הצגת זהות נבדלת, ועם זאת משויכת לפרוייקט הנאורות המדעית הפוסט-רומנטית באירופה, התעצם בהופעות הגדולות של הפילוסופיה היהודית החדשה מבית מדרשם של הרמן כהן ופראנץ רוזנצווייג . מהלך זה היה כרוך במפנה מן ההיסטוריציזם אל הפילוסופיה וברתיעה מפני מעשה קיצוני של המרת דת, שתי עמדות שננקטו במקביל באותו פרק זמן בחיי רוזנצווייג וקשורות היו באותה תנועה נפשית דיאלקטית של ׳השתרשות בתוך העצמי׳ כהשתחררות מן הידיעות ההיסטוריות האמפיריות מצד אחד, ופרישׂת 80 לאותו הַמֶּחְשַׁב היהודי החדש כהתרסה כלפי הכפייה המתבוללת מצד אחר . מהלך דרמטי שייך גם הביאור החדש של היהדות אצל הוגים יהודים מאוחרים בשנות העשרים בגרמניה דוגמת מרטין בובר בפירוש היהודי, אך גם האוניברסלי 8 ואחר כך אצל גרשם שלום בתיאור הסיבות שלו, לאקסטזה היהודית החסידית, 8 בבסיס כל אותם מפעלים יהודיים מונחת פנייה להופעת המיסטיקה הקבלית . ילינק, בית המדרש , לייפציג : א ( תרי״ג ) ; ב ( תרי״ג ) ; ג ( תרט״ו ) ; ד ( תרי״ז ) ; ה ( תרל״ג ) ; ו ( תרל״ח ) . לכל טקסט מדרשי העמיד ילינק מערך מפורט של הערות ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן