ב. אקולוגיה של תרבות יהודית בסביבה מתבוללת בסיפורת של אהרן אפלפלד