…ומי בכלל היו ה׳צעירים׳? – השנה הראשונה (1893): להמציא ׳ייסוד׳

152 | אקולוגיה של ספרות המפגש הטרגי בין שני סגנונות של הספרות העברית – מפגש שהיה למעשה צורה והוא שיכול היה להַבְנות את של ׳התפלגות משלימה׳ בהביטט ספרותי אחד, השיח הביקורתי על כמה וכמה מאבקי סגנון של כותבי הפרוזה העברית, כמו למשל את תיאור האופן שבו יעצה ההגמוניה הספרותית ללטש את סגנונו הפרוע של הברדיצ׳בסקאי הבא, ׳אותו ברנר הצנוע והישר, שכותב ספרים טובים כל-כך, בסגנון 3 מרושל כל-כך׳ . אשר לעצם הטענות שהושמעו בוויכוח בין ברדיצ׳בסקי לאחד-העם בשאלה, מה ראוי שתהיה תעודתה של הספרות העברית : רנסנס יהודי-לאומי או ניסיון ליצור ספרות מערבית בלשון עברית – אפשר לומר במבט לאחור כי השאלה אינה כיצד הוכרע, שהרי לפי טבעו האקולוגי הספרותי היה בגדר ׳התפלגות משלימה׳, כלומר ט י ב ו נ ע ו ץ ב א י ה כ ר ע ת ו, בהיותו יסוד מפרה בכתיבה הספרותית בדורות הבאים ובביקורת עליה, שחזרה על נוסחאותיו כמו במהלך טקסי, בימים שפרטי הוויכוח הזה כבר אוחסנו בזיכרון הקולקטיבי הרדום של קוראי הספרות העברית . בדברים הבאים אני מבקש לתאר מחדש את דרך השתרשותו של סיפור סוציולוגי-ספרותי על ׳מרד הצעירים׳ בצמידות להביטט הספרותי שלו, סיפור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן