א. הסיפור המומצא על מרד ברדיצ׳בסקי וה׳צעירים׳ והאקולוגיה הספרותית שלו

148 | אקולוגיה של ספרות ואידאולוגית בלא שילווה אותה מרד בהגמוניה הספרותית, היבט שכבר עמדנו עליו בחיבור זה בהתייחסות אל ספרות רוסית הנכתבת תוך ׳עקיפת׳ מוסדות התרבות ההגמוניים בישראל . ספרות ההשכלה ליוותה את כתביה במחוות תוקפניות של מרידה בסמכויות מסורתיות – כגון בזו הרבנית המסורתית והחסידית – וחוללה מהפכה סגנונית, תמטית, אסתטית ואידאולוגית, והנהיגה אסטרטגיה סוציולוגית תוקפנית בתחום החיים התרבותיים היום-יומיים של כותביה וקוראיה הנאמנים . לעומת זאת כמה עשורים אחר כך התחוללו ׳מהפכות שקטות׳ בשוליהן של מערכות סוציו-ספרותיות גדולות, כמו למשל ׳המהפכה׳ המודרניסטית בשירה העברית שחוללו דוד פוגל ואברהם בן-יצחק, ושהשפעתה על הפרוזודיה, על הרטוריקה ועל התמטיקה של השיר העברי המודרני התמידה עד שנות החמישים בארץ ישראל . למהפכה זו לא נלווה שום מעשה מופגן של מרד או פרישׁה ( secession ) , כגון התרסה במניפסט כלפי סגנונם של משוררים קנוניים, הקמת כתב עת מילטנטי או ייסוד חבורה ספרותית המנהלת אסטרטגיה תוקפנית כנגד הגמוניה ספרותית תרבותית שלטת . זהו אמנם שינוי דרמטי שהתחולל בכתיבת טקסטים ספרותיים, 3 אך כאמור הוא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן