פרק רביעי: קריאות אקולוגיות בספרות העברית

ברלין, פוסט - שטראסה ,16 ארמון אפרים- פייטל- היינה, נבנה בשנת 1762 בידי שר הכספים של פרידריך הגדול משכנו של 'בית המדרש פייטל- היינה' – מקום לימודו של מ"י ברדיצ'בסקי אצל ד"ר משה שטיינשניידר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן