מפות אקולוגיות

124 | אקולוגיה של ספרות של יוצר המהווה מרכז במפה שלו ושוליים במפה של שכנו . המפה מקפיאה פרק זמן מוגדר ( שנה, תקופת יצירה או דור ספרותי ) בהתרחשות הספרותית ומוסרת את מערכת המשאבים השונים שמתוכם הצליח היוצר להפעיל את מיומנויותיו . הרישום הממפה גומחה אקולוגית מציג את היוצר היחיד כמין מרכז במפה, ואולם מרכזיות זו היא רק לשם קביעת נקודת ההתחלה של המחשבה עליו וראשית התהליך של הגדרת הגומחה שלו . במפות של גומחות אקולוגיות של יוצרים אחרים מיוצג אותו יוצר כ׳שולי׳ . המפה השלמה של אקולוגיה ספרותית – דהיינו רישום כל הגומחות בנקודת זמן מסוימת – היא לפיכך נטולת מרכזים ומציגה באופן סינכרוני תודעה ביקורתית לגבי גומחות המתקיימות זו לצד זו בהביטטים שונים, ובמיקומים משתנים כאשר התודעה מופנית מהביטט אחד להביטט אחר . מערכת ׳מפות׳ של גומחות כוללת פרטים קנוניים ולא קנוניים, שהרי הדירוגים הקנוניים הושעו לכתחילה על ידי הקרטוגרף האקולוגי . פרטים שההערכה כלפיהם בשיח הספרותי הפואטי-האסתטי נמוכה, למשל, פלגיאטים, גרפומנים, עסקני ספרות ׳טפיליים׳ במערכת, הם המילוי של המרחב הספרותי הביוטופי ומשתתפים בתוך המערכת כמעצבי ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן