סביבה ספרותית

העקרונות ומונחי היסוד של השיח האקולוגי על הספרות | 105 גם הדיונים של דלז וגואטרי בשאלות של ספרות מאז׳ורית וספרות מינורית מתייחסים אל הגודל של הסביבה הלשונית, וההגמוניה הלאומית הטריטוריאלית שלה משולבת לדיון רק כמהלך נוסף . מבחינה זו אפשר לראות במחשבה שלהם צורה המונח ׳דה-טריטוריאליזציה׳ מתייחס בדיון גובלת לדיון אקולוגי בסביבה תרבותית . על קפקא לנדידת הלשון מטריטוריה הגמונית ( הגרמנית של רפובליקת וימאר ) אל טריטוריה פריפריאלית ( יהודים כותבי גרמנית בפראג ) , ובכך הונח היסוד לאקולוגיה של הספרות כדיון ב׳סביבות תרבות׳ . האקולוגיה של הספרות יכולה אפוא לדבר על הסביבה הספרותית במצבים של שפה מהגרת ( כמו הגרמנית של קפקא או הספרדית בדרום אמריקה והלאדינו בסלוניקי ) כעל מצב של הגירה לשונית מסביבה תרבותית אחת לאחרת והצמחה של סביבה תרבותית חדשה . הבחנה זו כשלעצמה, לצד הבחנות נוספות, מטילה לכתחילה מגבלה חמורה על האפשרות לייצר ׳מפות אקולוגיות ספרותיות סטטיות׳ – עניין שעוד נשוב לדבר בו . שאלת הקינון מעלה את שאלת הגודל : מה שרוי בתוך מה ? וכתשובה לכך : היצירה הבודדת בתוך הזמן הביוגרפי של חיי יוצרהּ, מקום ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן