עקרון הדה־סטרטיפיקציה בשאלות פואטיות־אקולוגיות

העקרונות ומונחי היסוד של השיח האקולוגי על הספרות | 101 של הממשות על צורת ׳החצייה האלימה׳ של תחומי תרבות הנעשית בידי סוכניה של הכלכלה הגלובלית . חצייה זו אינה מתחשבת במערכות הקינון העוטפות את הסובייקט התרבותי ומחדירה אליו באלימות יסודות כלכליים ותרבותיים זרים ל׳מעטפת׳ שלו, מעין התופעה של זיהום אקולוגי שאנו מדברים עליו כיום . גואטרי סבר כי בהעתקת מונחי האקולוגיה הסביבתית ( environmental ecology ) אל מדעי החברה ( social ecology ) ואל מדעי הרוח ( mental ecology ) תיווצר שפת מחשבה חדשה שתחשׂוף את הקשרים החד-פעמיים שבין הסובייקט הביולוגי 3 לסביבתו החומרית ובינו לבין מרכיביה החברתיים והתרבותיים של סביבתו . ההבחנה בקשרים אלה ממפה את התרבות באופן בלתי מופרד מן הטבע, כמערכת 33 רעיונות אלה נולדו כזכור במחשבה על האקולוגיה של הרוח אקולוגית משולבת . אצל בייטסון, שהיה הראשון שטיפל בשאלת ההיררכיות כצורות של תוכן נתון בתוך תוכן . טענתו הייתה כי במדעי הרוח יש לטפל בקשרים שבין העובדות לא כאירועים תלויי תחום, אלא כיחסים שבין תוכן להקשר ( content and context ) , כלומר, כיחסים קומוניקטיביים בין תחומים שונים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן