פרק שלישי: העקרונות ומונחי היסוד של השיח האקולוגי על הספרות