התפלגות סימטרית והתפלגות משלימה – מאנתרופולוגיה לפואטיקה

60 | אקולוגיה של ספרות במונח 'סכיזמוגנסיס' ( schismogenesis ) מצא בייטסון את שורש ההתנהגות האנושית של פרטים ושל חברות, ואותו גילה בדרך התנהלות היום-יומית של השבט ובהתנהלות הטקסית-החברתית שלו . בייטסון היה הראשון לנסחו, והוא היה תגליתו המובהקת הראשונה שהקנתה לו מוניטין . מושג בינארי זה נראה דומה ביותר למה שאנו מכירים באנתרופולוגיה סטרוקטורליסטית, ויש להצביע על ההבדל שבין האופי הבינארי של האנתרופולוגיה החדשה של קלוד לוי-שטראוס כפי שעוצבה למן שנת 9 9 , המבוססת על נוסחאות דסיונקטיביוֹת ( או – או ) לבין המונח הבינארי שטבע בייטסון . המונח של בייטסון הוא כל כולו הסתכלותי-מורפולוגי . כלומר הוא נגזר מדיווח מתבונן בצורַת ההיערכות החיצונית של מצבים והתנהגויות הנצפים בעינו של האנתרופולוג . האנתרופולוגיה של לוי-שטראוס מדווחת אף היא על המורפולוגיה של תופעות חיצוניות, אלא שהיא מגיעה אל ניסוחן הבינארי לאחר סטרוקטורציה ׳דקדוקית׳ בדיבור על אודותן, כמו למשל זו שערך לוי-שטראוס ל׳עלילות אסדיוואל׳ או למצבים שונים בחיים שבטיים בחיבורו החשיבה הפראית . המונח 'סכיזמוגנסיס' פירושו ׳יצירת חיצוי׳ ומקורו מן המילה ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן