פרק ראשון: השיח של המודרניזם על ההיסטוריה של הספרות